Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

rozproszenie
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viaromantycznosc romantycznosc
rozproszenie

June 27 2015

rozproszenie
rozproszenie
0973 0127 500
Reposted fromcziczi cziczi viaromantycznosc romantycznosc
rozproszenie
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios viaromantycznosc romantycznosc

June 15 2015

rozproszenie
2729 648f
Reposted fromMuppet Muppet viaromantycznosc romantycznosc
rozproszenie
6597 8bd9 500
rozproszenie
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaraita raita

June 08 2015

rozproszenie
Nagle masz dwadzieścia pięć lat i nie masz faceta. Tak na serio to nigdy nie miałaś. I po tych dwudziestu pięciu latach zaczynasz się zastanawiać, czy jesteś taka brzydka, czy taka głupia... 
— a może to tylko wygórowane wymagania?

May 22 2015

Donoszę ci że rano wstałem
i nie ma niczego tu
na co chciałbym spojrzeć.
— Jerzy Grupiński
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 05 2015

rozproszenie
rozproszenie
JAK SPAĆ- TO DŁUGO. JAK NIE SPAĆ- TO CAŁĄ NOC.

March 30 2015

rozproszenie
8363 e4ac 500
Reposted fromosaki osaki viakonwalia konwalia

March 15 2015

rozproszenie
2614 faf7
Reposted fromsouyon souyon viaromantycznosc romantycznosc

March 14 2015

rozproszenie

"Wszystko się zmieniło. Dziś już nie przyjaźnimy się z tymi osobami co mieliśmy się przyjaźnić na zawsze. Kochamy zupełnie inne osoby niż kiedyś. I wszystko jest inne. Nie umiem powiedzieć czy lepsze, czy gorsze. Po prostu inne."

March 02 2015

rozproszenie
Być może za bardzo jest mi obojętne to co nie powinno.
Reposted fromzosienieczka zosienieczka
rozproszenie
6542 0690 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

February 19 2015

rozproszenie
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.

February 05 2015

rozproszenie
Sensu życia nie zalajkujesz na Fejsie.
— Tytuł tekstu Marcina Fabjańskiego, Gazeta Wyborcza, 27-28.12.14
Reposted from1923 1923 viaromantycznosc romantycznosc
rozproszenie

A. Czechow

"Są ludzie, których uprzejmość gorsza jest od bezczelności."
Reposted fromreperkusje reperkusje viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl